Onderzoek duurzaamheid voedingspatronen

Hoe verkleinen we de ecologische voetafdruk van ons bord

In samenwerking met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben we op basis van onze eerste onderzoekresultaten een artikel gepubliceerd in Voeding Magazine 1-2017.

Inleiding:
Gezond en duurzaam eten is niet zo makkelijk als het lijkt. Zo leidt ‘eet minder dierlijk en meer plantaardig’ niet per definitie tot een duurzamer voedingspatroon. In dit artikel wordt op basis van berekeningen met het programma Optimeal® bekeken welke duurzaamheidsregels het beste hun doel dienen.

Gezondheid centraal in een duurzaam dieet

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Wageningen University Research. Gepubliceerd in Voeding Magazine 2/3-2020.

Inleiding:
De wetenschappelijke randvoorwaarden van duurzamer eten worden steeds duidelijker zichtbaar. Eén daarvan is gezondheid. Maar ook de kosten van de boodschappen voor de consument mogen niet te veel stijgen. Berekeningen met Optimeal® geven diepgaande kennis van een gezond, haalbaar en betaalbaar duurzaam voedingspatroon.

Live tool

Tijdens ons duurzaamheids-onderzoek hebben wij een tool ontwikkeld die onze resultaten visueel maken. Doormiddel van de tool, die hier rechts staat weergegeven, kan de gebruiker onze data 'live' bekijken.

De tool geeft een eetpatroon weer die aan alle voedingskundige aanbevelingen voldoet. Door een voedingsgroep te verschuiven, krijgt u te zien hoeveel van de overige voedingsgroepen u zou moeten eten om aan alle aanbevelingen te voldoen. Aan de rechterkant wordt eveneens de prijs en de CO2 uitstoot van het nieuwe eetpatroon weergeven. Op deze manier kunt u zien wat de effecten zijn van het veranderen van een eetpatroon.

Onze klanten